Xin ngài hãy tha cho chồng tôi. Cha tôi ôm lấy eo tôi bằng cả hai tay và bảo tôi nên ho thật mạnh khi ông bảo. Vài giây sau, anh ấy kêu lên “bây giờ” và cùng lúc tôi ho, tôi cảm thấy một vài cm con cặc của anh ấy được đưa vào mông tôi một cách khó khăn. Tôi nhớ rằng tôi cảm thấy một cảm giác nóng rát nào đó và tôi đã nói với anh ấy như vậy, nhưng anh ấy đáp lại bằng cách bảo tôi bình tĩnh, điều đó sẽ qua và anh ấy thậm chí còn bảo tôi hãy chú ý vì nếu không, khi tôi đụ một người phụ nữ, tôi sẽ làm điều đó. gay gắt và làm cô ấy đau khổ rất nhiều.. Vào lúc đó, anh ấy bắt đầu động tác đẩy và kéo con cặc của mình vào mông tôi nổi tiếng thế giới, mặc dù rất chậm. Tôi nhớ rằng điều đó làm tôi tổn thương rất nhiều, nhưng có nói với anh ấy cũng vô ích vì anh ấy khó có thể nói được.

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi

Xin ngài hãy tha cho chồng tôi