Vợ tôi là người tình cũ của sếp. Trợ lý này sẽ có một lịch trình dài hơn bao gồm cả buổi chiều, khi người đàn ông ở nhà, để quyến rũ anh ta. Elena nhận thức được điều gì đang đến với mình. Nếu với hoạt động hiện tại mà cô ấy đến nơi trong tình trạng kiệt sức vào ban đêm, thì giờ đây Pau có thể tùy ý sử dụng cô ấy mỗi sáng, chắc chắn cô ấy sẽ chết vì kiệt sức. Và tốt, anh ấy đã có thể xác minh điều đó vào ngày đầu tiên đi làm, nếu người ta có thể gọi nó như vậy, của trợ lý mới: Pau mời bạn gái, bốn người bạn và chú Eduardo của anh ấy đến nhà để tổ chức một cuộc truy hoan cùng với anh ấy, mẹ anh, Ivana và anh trai Tomás, người mà việc tước quyền sử dụng nô lệ đã được dỡ bỏ một cách đặc biệt. Sự xuất hiện của Eduardo, người biết Ivana, đã làm sáng tỏ tình hình của trợ lý mới.

Vợ tôi là người tình cũ của sếp

Vợ tôi là người tình cũ của sếp