Vợ sếp dâm quá tôi không cưỡng lại được. có sợi dây thừng nào không?” “Trong ngăn kéo gần tủ lạnh” Teresa sợ hãi trả lời. “mang nó ngay bây giờ!” Jhon hét vào mặt cô, Teresa chạy vào bếp và quay lại với sợi dây, rồi trước ánh mắt sợ hãi của cô, Jhon nắm lấy tay anh, buộc chúng lại bằng sợi dây. “Cô ấy cào tôi đủ rồi” anh ta nói, rồi dùng một sợi dây thừng khác trói tay Jorge lại “Bây giờ phòng ngủ ở đâu?” Tôi hỏi lại “Ở đó” Teresa kinh hãi trả lời “Hướng dẫn chúng tôi” lại ra lệnh Jhon Đẩy Teresa trước mặt anh Jhon kéo Jorge vào phòng ngủ, đặt anh lên một chiếc ghế, giữ anh vào đó bằng một sợi dây khác, cho đến khi anh hoàn toàn bất động. Trói xong hắn cúi xuống ghé vào tai hắn nói: “Bây giờ tôi sẽ làm cho người vợ trưởng thành của ông phải trợn mắt lên vì sung sướng, ông nội!

Vợ sếp dâm quá tôi không cưỡng lại được

Vợ sếp dâm quá tôi không cưỡng lại được