Vét máng cho em đi anh. “Tôi sẽ cho bạn biết điều đó có gì sai” anh ấy nói với tôi “Tôi là một chàng trai trẻ và thành thật mà nói tôi Tôi chán sống ở nhà mẹ chồng, tôi cần một nơi của riêng mình, một nơi mà tôi là ông chủ, tôi muốn sống lại với một người phụ nữ, người sẽ làm những gì tôi nói với cô ấy và khi tôi nói với cô ấy,” anh tiếp tục. Tôi lại bắt đầu khóc, phần vì biết đó là sự thật, phần vì tôi đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, nhưng tôi nghĩ sẽ không bao giờ đến lúc, tôi biết con rể mình còn trẻ, chắc nó cũng muốn. xây dựng lại cuộc sống của anh ấy, những gì anh ấy nói là sự thật. Tôi không biết nói gì hơn với anh ấy, “Làm ơn…” Tôi cầu xin, biết rằng nỗ lực của mình là vô ích, “không có điều gì có thể khiến anh từ bỏ cuộc sống của mình.

Vét máng cho em đi anh

Vét máng cho em đi anh