Thư ký say rượu được giám đốc chăm sóc. Tôi đã nhận nó với biểu hiện tốt nhất của tôi hai (đo niềm vui, thân mật và tinh thần hiệp sĩ trìu mến) và tôi mời cô ấy dùng chung một tách cà phê trong văn phòng của tôi để giải thích về nhiệm vụ mới của cô ấy và bản thân tôi thích thú khi nhìn cô ấy bắt chéo và duỗi chân. Khi tôi nói chuyện với cô ấy, lưỡi của tôi lảng vảng về các chủ đề chuyên môn, nhưng bộ não của tôi vẫn tiếp tục vạch ra kế hoạch bôi nhọ hoàn hảo của mình. Cô ấy hài lòng với thử thách này và nhấn mạnh một vài lần rằng cô ấy rất rõ ràng rằng sự quen thuộc sẽ phù hợp với hoàn cảnh công việc. Cô tin chắc rằng mình có thể hành động hoàn toàn chuyên nghiệp. Khi các thủ tục đã hoàn tất, tôi đặt cô ấy ngồi vào bàn của cô ấy và chúng tôi bắt đầu làm việc.

Thư ký say rượu được giám đốc chăm sóc

Thư ký say rượu được giám đốc chăm sóc