Thất vọng vì chồng, vợ đi ngoại tình ở chỗ làm. Cô ấy quay lại vào ngày chúng tôi quyết định rằng điều chúng tôi cần là một người đàn ông trong gia đình, một người sẽ đóng vai trò là trụ cột trong cuộc sống của chúng tôi. Tất nhiên, tôi chấp nhận rằng chúng tôi đã xấu, chúng tôi không thể suy nghĩ sáng suốt, nhưng đó là điều duy nhất chúng tôi có thể nghĩ ra để làm. Và người được chọn chính là con trai tôi. Chúng tôi muốn biến anh ấy thành người đàn ông mà chúng tôi luôn mong muốn có được nhưng chưa bao giờ gặp được. Một người đàn ông theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này, một người mà chúng ta có thể tin tưởng và có thể đầu hàng như những người phụ nữ nhu mì mà chúng ta được dạy phải trở thành. Kể từ lần đầu tiên đó, một người trong chúng tôi thay phiên nhau qua đêm với con trai mình, từ năm 13 tuổi nó không bao giờ ngủ một mình nữa… à, chỉ khi nó bị cấm túc.

Thất vọng vì chồng, vợ đi ngoại tình ở chỗ làm

Thất vọng vì chồng, vợ đi ngoại tình ở chỗ làm