Tag: Rina Kawahara

Đang lén lút ăn vụng thì bạn gái tới nhà chơi

Sau khi uống xong cốc đầu tiên, Jiju đặt cốc thứ hai trước mặt tôi. Tôi bắt đầu nói không, nhưng Jiju Bắt tôi và bắt đầu cho tôi ăn bằng tay. Anh tự mình uống ly thứ hai. Sau đó tôi cũng uống cốc thứ ba từ Jiju. Bây g...