Tag: Pristine Edge

Tiệc giáng sinh đáng nhớ của cả gia đình

Khi hẹn hò với đối phương, chúng ta giấu kỹ đến mức cả thiên hạ đều tin tưởng, đương nhiên... chúng ta là anh em, ai sẽ nghĩ xấu về chúng tôi ... Những ngày đầu tiên tôi ở nhà của cha tôi là điều bình thường đối với t...