Tag: PRED-350

Cô giáo tốt bụng và cậu học trò may mắn

Bây giờ tôi rất hài lòng với Toàn. Sinh nhật của tôi là vào ngày cuối cùng của tháng này. Điệp biết điều này. Hôm đó, Toàn và tôi ở học viện sau giờ học và đi chơi với Chokhidhani, Tô và bạn gái Yashika của anh ấy. Đâ...