Tag: MXGS-1269

Con ghệ của thằng bạn thân say rượu đến ngủ nhờ

Ai có thể nghĩ rằng bạn là một con điếm? Ông nói với tôi ngạc nhiên. Tôi mỉm cười và nói với anh ấy rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Không để nó cất cặc và bảo nó im lặng, tôi cầm tay nó dắt vào bếp. khi chúng ta nh...