Tag: Momoka Katou

Sự đánh đổi của cô vợ trẻ

Bây giờ tôi cũng có ít kỳ nghỉ hơn. Tôi nghĩ, nếu bây giờ mình không thu hết can đảm, không biết sau này mình có còn cơ hội hay không. Rồi ngày hôm sau, tôi đột nhiên có kế hoạch đến làng của chú tôi. Giờ nghĩ dì sắp ...