Tag: Misuzu Takeuchi

Em dâu quá tốt nên bị anh chồng lợi dụng

Em dâu quá tốt nên bị anh chồng lợi dụng. Tôi tiến lại gần từng chút một, cơn sốt của tôi ngày càng tăng. Tôi ngồi trên giường, ngay cạnh chị tôi, và bắt đầu luồn tay qua chân chị, Anh làm điều đó một cách nhẹ nhàng, ...