Tag: Konatsu Kashiwagi

Ông thầy số hưởng và 2 cô học trò dâm

Ông thầy số hưởng và 2 cô học trò dâm. Cô ấy rất nghịch ngợm ở trường, và nếu cô ấy không bị đuổi học thì đó là vì cha cô ấy sở hữu một nửa thành phố. Cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của con gái tôi, và s...

Lần đầu làm chuyện ấy với em người yêu

Rắc rối vì điều này, anh ấy nghĩ rằng đó là điều đúng đắn để nói với tôi. Chồng cô là một doanh nhân. Khi Thu Ngọc gửi email cho tôi về vấn đề của cô ấy, tôi biết phải làm gì. Tôi nhờ chị dâu giúp, chị dâu rất vui. Tô...