Tag: Kanan Amamiya

Giám đốc được em thư ký ngọt nước tỏ tình

Thay vào đó những người khác viết lướt qua kể cho tôi nghe câu chuyện của họ. Tất cả những email này đều có một mẫu số chung, đó là mối quan hệ với chị dâu của chúng tôi. Hầu hết các văn bản đều ngắn, bốn câu đơn, đôi...