Tag: HEYZO-0282

Chưa chuẩn bị gì đã đè con người ta ra địt rồi

Chưa chuẩn bị gì đã đè con người ta ra địt rồi. Nhanh hơn. Tôi nói với anh ấy, nắm lấy tay anh ấy đồng thời ấn vào thành viên của tôi và chỉ ra nhịp điệu anh ấy muốn. Khi cô chọn tốc độ bơm mà anh đã đặt cho cô, Tôi n...