Tag: CRB-101015-993

Chồng mới mất, vợ tìm cảm giác lạ

Chồng mới mất, vợ tìm cảm giác lạ. nhưng cô ấy hơi ngại khi khỏa thân, và sau đó Susana nói với cô ấy: đừng xấu hổ, tôi mới là người cảm thấy tồi tệ khi mặc quần áo trước mặt bạn, và nói rằng cô ấy đã cởi bỏ bộ đồ may...