Tag: Azu Amatsuki

Trời mưa lớn khiến cô ấy không thể về nhà

Trời mưa lớn khiến cô ấy không thể về nhà. tất nhiên là tôi sẽ hỏi, mặc dù tôi nghĩ đó là điều bình thường, bạn nói cho tôi biết, tôi nói cho bạn biết, và bạn sẽ làm gì với tôi? - Tôi hỏi lại theo cách mà cô ấy đã hỏi...