Tag: ATID-208

Dâm nữ chuyên lừa tình đàn ông nhận cái kết đắng

Cả ba chúng tôi bắt tay nhau, rồi bước vào quán cà phê và gọi ba ly sữa lắc. Karan- Nghe nói...thế nào rồi? Tôi - một sự phù hợp hoàn hảo, bạn nói của bạn. Karan - Tôi vẫn như mọi khi, bạn ạ. Tôi - và bạn Rahul! Rahul...