Tag: Alecia

US-UK
Thôi nào, đừng đọc sách nữa anh

Thôi nào, đừng đọc sách nữa anh

Thôi nào, đừng đọc sách nữa anh. Tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi còn nghe thấy tiếng mẹ nức nở và tự hỏi “mẹ đã làm gì, con đã làm gì thế này?”. Tôi ngồi dậy và đứng cạnh cô ấy, không muốn an ủi cô ấy mà nói với cô ấy bằ...