Sếp lên kế hoạch địt vợ của cậu nhân viên. Tôi đã từng làm điều đó trước đây và tôi chắc chắn rằng mình sẽ tiếp tục làm điều đó, bởi vì cô ấy luôn là lý do không thể diễn tả được trong lần “giật mình” lớn nhất của tôi. Bây giờ với nhiều lý do hơn, bố mẹ tôi đang thảo luận về khả năng giấc mơ vàng của tôi sẽ chuyển đến sống với chúng tôi một thời gian. Tôi quá nóng lòng khi biết rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể ở gần cô ấy, nhìn thấy cô ấy, ngửi thấy cô ấy, và thậm chí có thể sờ soạng cô ấy. Thật là một cọng rơm Chúa ơi, thật là một định mệnh rơm sẽ mang lại cho tôi, khi có cô ấy ở bên chúng ta. Trong những pha bóng tuyệt vời của mình, tôi không loại trừ khả năng lợi dụng sơ suất nào đó để kiếm thêm chút thịt. Pamela, em gái của cha tôi, đã ngoài bốn mươi, nhưng mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy cô ấy đẹp hơn và khiêu khích hơn.

Sếp lên kế hoạch địt vợ của cậu nhân viên

Sếp lên kế hoạch địt vợ của cậu nhân viên