Phát hiện nữ trưởng phòng là nhân viên Massage. Cả ngày hôm nay thật tuyệt vời đối với tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy thật tốt, cách của bạn rất hào hiệp, vì vậy quý ông, bạn đã mê hoặc tôi cách đây một thời gian khi chúng ta ở vũ trường rege, tôi muốn biến bạn thành của tôi vào lúc đó, cảm giác bạn ở gần tôi làm tôi phấn khích, tôi đã cảm thấy điều đó trong một thời gian dài ….. khi tôi tìm thấy nói về vụ ly hôn của bạn, tôi đã rất cảm động! Điều đó làm tôi hạnh phúc…không phải cho các con của bạn, mà là cho tôi……….xin lỗi vì điều đó nhưng đó là sự thật! Sau những gì tôi vừa nói với bạn, hãy đuổi tôi đi nếu bạn muốn nhưng đó là sự thật của tôi và cho dù nó có táo bạo và bị chỉ trích đến đâu đi chăng nữa, sẽ không ai có thể loại bỏ sự hấp dẫn mà tôi cảm thấy dành cho bạn ra khỏi đầu.

Phát hiện nữ trưởng phòng là nhân viên Massage

Phát hiện nữ trưởng phòng là nhân viên Massage