Nữ trợ lý vô tình bén duyên với nghiệp diễn. cố gắng hoàn thành những câu chuyện khác mà tôi đã đọc trên internet và tương tự như câu chuyện của tôi, mặc dù hầu hết chúng đều thiếu tính hợp lý khiến chúng có độ tin cậy vừa phải. Ngược lại, Tôi đã có thể đọc một số trong số chúng dường như phản ánh sự thật và tôi muốn tham gia vào cảm giác được chia sẻ một câu chuyện tương tự với những nhân vật chính này và giải phóng lương tâm tội lỗi của tôi bằng lời thú nhận này, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng cảm giác này đã đã mất cảm xúc khi tôi biết về những trường hợp tương tự và “vấn đề của tôi” lan rộng hơn tôi nghĩ lúc đầu. Những sự kiện này đã bắt đầu khoảng một tháng trước và tính liên tục của nó, ngoại trừ những trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Nữ trợ lý vô tình bén duyên với nghiệp diễn

Nữ trợ lý vô tình bén duyên với nghiệp diễn