Những ngày vụng trộm với em lễ tân. rõ ràng là do chuyển động của Phương, với những vuốt ve của tôi, vì vậy tôi đẩy ngón tay vào sâu hơn trong khe của nàng. Những tiếng cọt kẹt mà tôi nghe thấy mà tôi nghĩ là từ căn hộ của chúng tôi, tôi không còn chắc chắn rằng chúng đến từ đây, chuẩn bị thâm nhập vào Phương, tôi xác minh rằng đó không phải là căn hộ của chúng tôi tạo ra những tiếng lách cách đó, bỏ tay tôi ra khỏi cô ấy rạch, Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy vặn vẹo trên gối, nhìn cách vợ tôi bắt đầu cuộc hành trình của cô ấy vào thế giới tình dục, tôi biết rằng Phương không nhận thức được những âm thanh mà tôi đang nghe. Cố gắng nín thở một chút, cố gắng khám phá xem tiếng lách cách phát ra từ đâu, tôi xác minh rằng âm thanh phát ra từ phía bên kia bức tường.

Những ngày vụng trộm với em lễ tân

Những ngày vụng trộm với em lễ tân