Những ngày tâm sự với mẹ vợ. Thắm không thể chịu đựng được và đến chỗ tôi, cầm lấy Catalina và thâm nhập vào mông cô ấy… cô ấy không ngờ điều đó, kêu lên một tiếng đau đớn và từ đó chúng tôi nhận ra rằng cô ấy là một trinh nữ vào lúc đó vì cô ấy đã nói với tôi về lần đầu tiên của cô ấy. Thắm vẫn bất động, tôi sợ hãi và Fabián chạy về phía cô ấy, hôn cô ấy và thì thầm với cô ấy: Cati, bình tĩnh lại, chỉ một lát thôi… ngay bây giờ bạn sẽ tận hưởng và bạn sẽ thấy. Catalina đã thích nghi với thành viên của Jon (tôi sẽ xóa tên của Thắm vì nó dài) và bắt đầu di chuyển .. tiếng la hét của anh ấy ngày càng lớn, tôi phải vặn đài ở mức âm lượng tối đa. Fabian và tôi chỉ biết kinh ngạc nhìn, tôi không thể chịu đựng được và tôi nói với anh trai tôi rằng tôi đã ôm anh ấy và chúng tôi bắt đầu nhảy rất gần.

Những ngày tâm sự với mẹ vợ

Những ngày tâm sự với mẹ vợ