Tôi đi thẳng vào những điểm đó. đã nhận được tin nhắn của anh ấy. Rõ ràng, không ai tin tưởng bất cứ ai trực tiếp. Phu nhân do dự hồi lâu. Madame hỏi làm thế nào để bạn đáp ứng cô ấy? Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ cô ấy đang hỏi điều gì đó về sự đa dạng giới tính. Tôi đang định viết thì chợt có chuyện xảy ra với tôi. tôi hỏi – Tôi không hiểu bạn. Anh ấy viết – Làm sao bạn có thể hài lòng nếu tôi không có nghĩa là tình dục? Không biết tôi đang viết theo giai điệu nào, tình dục là một hành động. Sự hài lòng đến từ tình yêu. Ngay cả gái mại dâm cũng cho phép quan hệ tình dục, nhưng thay vì thỏa mãn, cơn đói của họ lại biến mất.

Nhìn trộm em hàng xóm nhà đối diện đang làm tình

Nhìn trộm em hàng xóm nhà đối diện đang làm tình