Anh – bú… xin… một lần thôi… nếu em không thích, thì anh sẽ không bao giờ đòi em bú nữa. Bây giờ chị dâu tôi nghĩ về nó và nói – bạn sẽ không đồng ý như thế này, bạn rất bướng bỉnh. Ngay sau khi tôi nói điều này, tôi hiểu Pooja Bhabhi đã sẵn sàng để hút vòi nước của tôi. Bây giờ tôi nằm xuống. Bây giờ cô ấy đang ở trên tôi. Cô ấy dạng chân tôi ra và cầm lấy con cặc của tôi trong tay. Cô ấy bắt đầu nhìn vào cặc tôi. Chị dâu tôi rất ngạc nhiên khi thấy cái chày của tôi giống như một con gà trống. Cô ấy bắt đầu nói – cái này to quá, làm sao tôi bú được đây? Tôi đã nói – chị dâu, hãy ngậm nó vào miệng một lần và bạn sẽ không bỏ nó đi nữa.

Nhân viên làm thêm cố gắng quyến rũ ông chủ

Nhân viên làm thêm cố gắng quyến rũ ông chủ