Ngoại tình với em đồng nghiệp đã có chồng. Mẹ tôi hơi nghi ngờ. Thành thật mà nói, Toni, tôi không nghĩ mình thực sự muốn đến đó. Mẹ ơi, mẹ không thể tự nhốt mình lúc này được. Bạn phải ra ngoài, giao lưu. Tôi biết là rất khó… nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi không biết…sự thật là tôi không mong được nhìn thấy những tượng đài hay thành phố… Chà, chúng ta sẽ đến một nơi để nghỉ ngơi. Sự thật là những tháng này đã rất khó khăn. …Chà…chúng tôi sẽ đi, nhưng hãy lo liệu mọi thứ. Làm ra. Vì anh ấy đã nói với tôi điều đó nên tôi đã đến một công ty du lịch để xem tôi có thể nhận được gì trong một thời gian ngắn như vậy. Hầu hết các chỗ đều đã kín chỗ, còn một số chỗ phải đi. Vì tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ không muốn quá ồn ào.

Ngoại tình với em đồng nghiệp đã có chồng

Ngoại tình với em đồng nghiệp đã có chồng