Liều thuốc kích dục của người yêu cũ. Silvi là mẹ, là mẹ và là bà của anh ấy. Và vì vậy chúng ta phải hành động, bất kể chúng ta có tận tâm với Ngài đến đâu. Thú thật, chúng tôi đã chọn bạn từ lâu, nhưng với tình bạn thân thiết đã gắn kết bạn với anh ấy, chúng tôi chưa bao giờ dám bóng gió điều gì với bạn. Anh ấy đã làm vậy, và ý tưởng đó, dù anh ấy có nói gì đi nữa, cũng không khiến anh ấy bận tâm nhiều. Không… không… chỉ là… không thể nào… anh ấy là bạn tôi… và… và bây giờ phát hiện ra tất cả những chuyện đó… Alberto chưa bao giờ nói với cậu bất cứ điều gì, và điều đó cũng dễ hiểu thôi , anh ấy rất sợ bạn sẽ nghĩ gì về anh ấy. Ngoài ra, tại sao lại nói với ai đó, ai có thể làm tốt điều đó? Đúng, Silvia… nhưng như thế thì quá đáng…

Liều thuốc kích dục của người yêu cũ

Liều thuốc kích dục của người yêu cũ