Không thể cưỡng lại trước cặp mông đó. Từ trong cửa ra ngoài, rất thương anh em. Chúng tôi đã như vậy trong một năm và đó là một năm tuyệt vời và tuyệt vời. Tôi kết thúc buổi học và chạy về căn hộ, chuẩn bị một cái gì đó để mặc quần áo và đợi em trai tôi. Đến cuộc họp hàng ngày của chúng tôi đúng giờ bằng tiếng Anh. Tất nhiên là chúng tôi ngủ cùng nhau, thường là không mặc quần áo và tôi quên mất những cơn bão. Tôi không còn sợ chúng nữa, Tuyên đã bảo vệ tôi. Trong tình yêu chúng ta không có giới hạn… Anh-chồng yêu quý của tôi đã chiều tôi cả hai mặt và tôi cảm thấy anh ấy ngày càng yêu và dành cho tôi nhiều hơn, giống như điều đó đã xảy ra với tôi. Vào cuối năm, chúng tôi quyết định di cư sang Mỹ. Tuyên đã được mời làm việc tại khu vực của anh ấy ở Kansas và cả hai chúng tôi đã rời khỏi đó.

Không thể cưỡng lại trước cặp mông đó

Không thể cưỡng lại trước cặp mông đó