Khi lòng tốt bị lợi dụng. Tôi để ý thấy dạo này cháu đi học về là chạy thẳng lên phòng. Có thể là anh ấy đã bắt đầu hút thuốc? Tôi hy vọng là không. Tôi đang đi lên. Chúa! Lẽ ra tôi phải đoán ra. Anh ấy đang thủ dâm. Những gì tôi làm? Tôi có nên ngắt lời bạn không? Hét lên anh? Tôi sẽ cho phép bạn? Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nghi ngờ. Tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì. Tôi xấu hổ. Tôi đã không chuẩn bị cho tình huống này. Tôi phải ngủ. Tôi muốn đi ngủ. Nhưng tôi không thể. Cảnh Alfredo thủ dâm không thể thoát ra khỏi đầu tôi. Tôi vẫn không biết mình nên hành động, ngăn cản, mắng mỏ hay nói chuyện với anh ấy. Tôi không biết. Tôi muốn thuyết phục bản thân rằng đó là điều gì đó tự nhiên, và nó không kéo theo bất kỳ điều xấu xa hay nguy hiểm nào.

Khi lòng tốt bị lợi dụng

Khi lòng tốt bị lợi dụng