Giám đốc ép vợ của cậu nhân viên phục vụ mình. Tôi đã nói tôi không quan tâm nếu bạn dám tiến tới nếu sau này có chuyện gì đừng trách tôi. Zaharah ôm tôi khi đi ra ngoài phòng, tôi tiếp tục nhúng cô gái này trong khi hôn cô ấy. Em họ vợ em người nhỏ nhắn nhưng ngọt ngào, ngực không to nhưng lưng rắn chắc cặp đùi săn chắc tuy không trắng trẻo như Marlina nhưng em nghĩ ai lấy em rồi cũng chẳng có gì để mất. Tôi hỏi Arah phải làm gì khi ngủ với anh trai, anh ấy trả lời rằng anh trai có thể làm bất cứ điều gì với điều kiện anh ấy không được bạo hành vì anh ấy vẫn còn là một trinh nữ. Sợ sau này sang đó nó có tình cảm với người nước ngoài rồi ăn chơi hoặc bị ăn hiếp nên để anh nó hợp thức hóa cho nó. Dù sao thì anh ta cũng đã để ý đến tôi từ lâu, nếu không phải vì chị họ (vợ tôi) quá tốt với anh ta.

Giám đốc ép vợ của cậu nhân viên phục vụ mình

Giám đốc ép vợ của cậu nhân viên phục vụ mình