Thay vào đó những người khác viết lướt qua kể cho tôi nghe câu chuyện của họ. Tất cả những email này đều có một mẫu số chung, đó là mối quan hệ với chị dâu của chúng tôi. Hầu hết các văn bản đều ngắn, bốn câu đơn, đôi khi rất rõ ràng và đôi khi bóng gió đến mức chúng khiến tôi muốn biết thêm. Đó là trường hợp của nhân vật chính trong câu chuyện. Chàng trai đã viết thư cho tôi kể ngắn gọn về mối quan hệ của anh ấy với chị dâu nhờ một tấm thiệp lậu từ Canal Satélite. Câu chuyện có cà chua và tôi muốn tìm hiểu về nó. Từng chút một, thư từ điện tử của chúng tôi chảy không ngừng cho đến khi tôi thu thập được tất cả dữ liệu quan trọng. Tôi khuyến khích anh ấy đăng nó nhưng anh ấy từ chối và không chịu viết nó, sợ rằng anh ấy sẽ không biết cách diễn đạt chính xác những gì đã xảy ra.

Giám đốc được em thư ký ngọt nước tỏ tình

Giám đốc được em thư ký ngọt nước tỏ tình