Địt tập thể nữ cảnh sát xinh đẹp. điều không may là phải đợi cho đến khi Mariluz rời đi. – Bạn nghĩ sao? Mariluz hỏi. Bạn không mong đợi điều gì? – Không phải là một ý tưởng nhỏ nhất. Hai người đều ranh ma, bày mưu tính kế sau lưng tôi. Nhưng tôi không phàn nàn, sự ngạc nhiên đã rất dễ chịu. – Nhưng… -Carla cãi lại- bữa tối không phải là điều bất ngờ… Tôi hoàn toàn bối rối, không biết phải nghĩ gì. Sau đó, Mariluz can thiệp: – Chúng tôi có một điều đang chờ xử lý: đó là bạn tìm ra danh tính của vị khách bí ẩn về đêm của bạn… – Cuối cùng bạn sẽ nói với tôi chứ? -Tôi đã yêu cầu-. – Không, Carla trả lời, bạn phải đoán. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn manh mối mới… Như có phép màu, chiếc khăn lụa mà chúng tôi sử dụng chiều hôm đó đã xuất hiện trong tay cô ấy.

Địt tập thể nữ cảnh sát xinh đẹp

Địt tập thể nữ cảnh sát xinh đẹp