Đâm vào lồn em đi anh. Sau các trò chơi, chúng tôi ngồi nói chuyện, chúng tôi khá thân thiết với nhau và chân của chúng tôi cọ vào nhau, điều đó bắt đầu khiến tôi 1000. Erica để chúng tôi một mình, Katy nói với tôi: Bạn có thích bạn tôi không? Tôi trả lời rằng cô ấy rất đẹp, và cô ấy hỏi lại tôi rằng tôi có thích cơ thể của cô ấy không? Tôi trả lời rằng tôi có một thân hình đẹp, nhưng không đẹp bằng cô ấy. Katy không thoải mái về câu trả lời của tôi. Và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang nói đến Erica. Bởi vì cô ấy thích tôi. Erica trở lại và chúng tôi tiếp tục nói về nhiều thứ khác nhau. Suốt buổi chiều mọi thứ vẫn bình thường, tôi vướng vào những gì liên quan đến lễ tốt nghiệp. Buổi tối chúng tôi dự tiệc ở nhà một vài người bạn thời Đại học.

Đâm vào lồn em đi anh

Đâm vào lồn em đi anh