Tôi cúi xuống bàn của anh ấy và bắt đầu sửa bài, và anh ấy ngồi trước mặt tôi. Bởi vì những đường cong của tôi, sự phân tách của tôi đã được nhìn thấy rõ ràng với anh ấy. Mắt anh dán chặt vào ai. Tôi cũng cúi xuống làm việc có mục đích. Sau một thời gian, công việc của tôi đã hoàn thành. Đồng thời, tôi cũng biết tên anh ấy, anh ấy tên là Sahil. Tôi cảm ơn anh ấy và rời đi. Bây giờ cả buổi chiều tôi đang kiểm tra lại số của anh ấy để xem anh ấy đang làm gì trên WhatsApp ảnh trên . Nhưng có lẽ anh ấy chưa lưu số của tôi. Tuy nhiên, bằng cách nào đó tôi đã rời khỏi đó, tham quan nhà máy và sau đó trở về nhà. Rồi khoảng sáu giờ, con trai tôi đi dạy kèm.

Con dâu bị bố chồng khuất phục bằng chiếc lưỡi

Con dâu bị bố chồng khuất phục bằng chiếc lưỡi