Dần dần, tôi học được mọi thứ. Trong số tiền tôi nhận được, một số đã đi đến cơ quan. Tất cả công việc này được thực hiện trong bí mật tuyệt vời. Sau vài tháng chơi với một nhóm sissies, dần dần trái tim tôi mệt mỏi với nó. Nó được sử dụng để được vui vẻ lúc đầu. Một con mèo mới được tìm thấy mỗi ngày. Sau đó, khi tôi bắt đầu quan hệ tình dục, công việc của tôi bắt đầu giống như một chứng ám ảnh cưỡng chế đối với tôi. Bây giờ có áp lực phải biểu diễn để làm hài lòng phụ nữ. Nếu bạn thấy tất cả đều dễ dàng, thì đừng rơi vào sự lừa dối này. Nếu bạn không cung cấp dịch vụ cho khách hàng nữ như họ yêu cầu hoặc không đáp ứng được họ, thì bạn sẽ khiếu nại với cơ quan. Chuyện xảy ra nhiều lần khiến người phụ nữ không hài lòng và trừ tiền của tôi.

Cô nàng ngoan hiền tập trở thành gái hư

Cô nàng ngoan hiền tập trở thành gái hư