Rồi một ngày, một chuyện đã xảy ra, vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Một buổi chiều, khi chúng tôi đang ngủ, đầu dì tôi chạm vào tay tôi. Khi tôi biết điều đó, tay tôi đã ấn dưới đầu anh ấy và tôi không nghĩ mình nên nhấc Thảo lên. Tôi thấy mông mẹ đã rất gần với con cặc của tôi. Mông của cô ấy bắt đầu chạm vào con cặc của tôi. Tôi không biết tại sao dương vật của mình bắt đầu cương cứng; những ý nghĩ về tình dục bắt đầu nảy ra trong đầu tôi. Sau đó, tôi đẩy mông về phía trước một chút, Đưa con cặc nửa khít của tôi lại gần mông Mẹ. Tôi tiến thêm một bước và đâm thêm nhiều con cặc nữa. Tôi cũng cảm thấy áp lực của con cặc đối với cái mông. Tôi cảm thấy mông của Nguyễn cũng bị đẩy ra sau.

Cô bạn thân nhất và cha tôi lén lút làm tình với nhau

Cô bạn thân nhất và cha tôi lén lút làm tình với nhau