Bây giờ nỗi đau của tôi đã thuyên giảm, và Anju chẳng còn gì ngoài nỗi đau. Đó là lý do tại sao Anju nhìn thấy tôi và nói – bạn đã nghĩ đủ chưa? Đó là lý do tại sao tôi nói – dừng lại, nó đang xảy ra ở đâu, chỉ cần đợi 2 phút. Sự chú ý của tôi chuyển sang cam của Anju. Ngay khi Anju nhìn thấy tôi, cô ấy nói – đừng nữa, đau quá, cô ấy không thể làm được nữa. Những điều này không ảnh hưởng đến tôi trong bất kỳ cách nào. Tôi không đồng ý và bắt đầu hôn cô ấy một lần nữa. Anju vẫn không ủng hộ tôi. Trong vòng hai phút, con gà trống lại đến, và Anju đã có đủ, nói rằng —— bạn muốn làm gì, hãy làm nhanh lên.

Chén vợ hàng xóm cảm giác sướng khó tả

Chén vợ hàng xóm cảm giác sướng khó tả