Bố dượng đụ con gái riêng của vợ. Trong phòng tắm, một vài cậu bé lớn hơn đã mang theo một tạp chí khiêu dâm. Bốn hoặc năm người đàn ông đang xem nó và họ nói rằng họ không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi đang ở trong một trong những nhà vệ sinh, bị nhốt, và họ lôi con cu ra và bắt đầu thủ dâm. Họ cũng khuyến khích chúng tôi làm điều đó. Anh chàng kia và tôi rút cu ra và tham gia bữa tiệc. Bốn người chúng tôi vây quanh nhà vệ sinh, nơi tạp chí đang mở. Chúng tôi lật từng trang và bình luận về việc các dì giỏi như thế nào. Một anh chàng đã cảnh báo rằng anh ta đã chạy, và anh ấy đã làm điều đó dựa vào tường, xoay người một chút. Tôi không thể giữ nó và tôi chạy gần như không nhận ra điều đó, đặt băng đạn bị mất. Chúng tôi phủi xong lặng lẽ ra về, nói là các chú làm hết…..

Bố dượng đụ con gái riêng của vợ

Bố dượng đụ con gái riêng của vợ