Bị chị hàng xóm phát hiện trộm đồ lót. Sau đó Julián làm theo, người đã biết cách trả lời đúng. Roberto thua cuộc và hình phạt được áp dụng bởi Isabel, cô ấy nói với anh ấy rằng anh ấy phải đứng một vòng, và anh ấy không thể ngồi xuống. Nó có vẻ giống như một hình phạt đơn giản, nhưng tôi cho rằng ý tưởng là tất cả chúng ta đều nhìn thấy anh ta khỏa thân ở đó trong tầm nhìn đầy đủ. Isabel theo sau ai thua và hình phạt mà Jacobo dành cho cô là một hình phạt mạnh hơn, có thể nói, anh ta nói với cô rằng cô phải ra ngoài đường (khỏa thân như vậy) và hét thật to rằng cô đang khỏa thân. Như thể Isabel muốn từ chối hình phạt, nhưng tất cả chúng tôi đều nói rằng không sao cả, rằng cô ấy nên làm điều đó. Vì vậy, tất cả chúng tôi đứng dậy và tiến về phía cửa, tưởng tượng rằng tất cả chúng tôi đều ở đó trần truồng như thể không có gì.

Bị chị hàng xóm phát hiện trộm đồ lót

Bị chị hàng xóm phát hiện trộm đồ lót