Một lúc sau, Leah cũng đến. Cô ấy không ở một mình, còn có Nishu, con gái của chú cô ấy. Nishu sống gần thành phố. Tất cả chúng tôi chào nhau và bắt đầu nói chuyện. Đối với Riya và Ajay, tôi cũng thúc giục Nishu một chút để giải thích cho Riya. Leah không sẵn sàng chấp nhận ngay cả yêu cầu của Nishu. Trò chuyện đủ rồi, Leah bắt đầu nói rằng cô ấy đã nghĩ về điều đó. Trước khi đi, tôi cũng lấy số điện thoại của Nishu. Bây giờ tôi bắt đầu trò chuyện với Nishu mỗi ngày, nhưng chỉ về Riya. Không ai trong chúng tôi nói về bản thân mình. Trong vòng vài ngày, hai chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.

Anh rể không cưỡng lại sức hút từ em dâu ngọt nước

Anh rể không cưỡng lại sức hút từ em dâu ngọt nước