Âm mưu của đối tác kinh doanh. Vào lúc đó, chúng tôi nghe thấy qua hệ thống địa chỉ công cộng: Chú ý! Chú ý! Đó là tiếng của Cha Luis, Giám đốc nhà trường. Một giờ trước, chúng tôi nhận được thông báo qua điện thoại rằng một tổ chức khủng bố đã đặt bốn thiết bị nổ trong khuôn viên trường Cao đẳng. Nhiều nhóm cảnh sát và lực lượng đặc biệt đang kiểm tra tất cả các khu vực. Chúng tôi nghĩ đó có thể là báo động giả. Trong mọi trường hợp, và với trách nhiệm đầu tiên là đảm bảo an toàn cho học sinh của chúng ta, tôi đã quyết định đóng cửa trường học vào chiều nay. Vui lòng tránh xa khu vực trường học. Về nhà và biến điều này thành một buổi chiều học tập. Tôi chắc chắn rằng ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Bạn bè chúng ta gặp nhau, lầm bầm một chút, chúng tôi nguyền rủa bất kỳ nhóm chính trị nào mà chúng tôi không thích, nói một chút về bóng đá và…

Âm mưu của đối tác kinh doanh

Âm mưu của đối tác kinh doanh